Lakossági napelemes rendszerek támogatása es fűtési rendszerek elektrifikálása napelemes rendszerekkel kombinálva (RRF-6.2.1) |

Lakossági napelemes rendszerek támogatása es fűtési rendszerek elektrifikálása napelemes rendszerekkel kombinálva (RRF-6.2.1)

Tájékoztató a gyermekeket nevelő családok otthonfelújítási támogatásának igénybevételéhez
2022-04-15

A felhívás célja: Jelen pályázati felhívás lehetőséget nyújt az országos átlagot el nem érő jövedelmű, saját tulajdonú ingatlannak rendelkező magánszemélyek számára, hogy vissza nem térítendő támogatással lakóépületeiket megújuló energiaforrással lássák, illetve energiahatékonysági korszerűsítést hajtsanak végre. A beruházással csökkenthető az épület energiaigénye,  amivel energiát lehet megtakarítani.

Rendelkezésre álló összeg: 201 624 116 436 Ft
Támogatási összeg: minimum 500 000 Ft – maximum 11 300 000 Ft
Támogatás formája: vissza nem téritendő
Támogatás mértéke: maximum 100%
Előleg mértéke: az elnyert támogatás 13%-a
Támogatható kérelmek száma: 34 920 db

Támogatást igénylők köre:

Jelen pályázati felhívásra kizárólag azon nagykorú természetes személy (magánszemély) nyújthat be pályázatot, aki:

 • magyar adóazonosító jellel rendelkezik és
 • a beruházással árintett ingatlanban (rész)tulajdonjoggal rendelkezik és
 • megfelel a jövedelmi előírásnak (lásd alább)

A jövedelmi előírás értelmében a háztartás azon nagykor tagja nyújthat be kérelmet, aki 2021. augusztus 30-i állapot szerint tulajdonos az ingatlanban. Azon háztartások részesülhetnek támogatásban, ahol az ingatlan jövedelemmel rendelkező tulajdonosainak összevont jövedelmének egy főre jutó összege maximum 4.850.000 forint volt.

Ugyanazon természetes személy (magánszemély) csak egy ingatlan vonatkozásában részesíthető támogatásban, illetve ugyanazon ingatlan / albetét eseten csak egy pályázat kapcsán nyújtható támogatás.

A pályázattal érintett ingatlanok köre:

A pályázat keretén belül a beruházás magvalósulását követően lakott, a Pályázó magánszemély (rész)tulajdonában álló egyedi fűtési rendszerrel ellátott

 1. családi házra;
 2. használati megállapodással rendelkező, osztatlan közös tulajdonban lévő lakóház (ikerház, sorház) elkülöníthető, jogilag es energetikai szempontból önálló egységet képező épületre I épületrészre; továbbá
 3. legfeljebb 6 lakásos társasházi, illetve szövetkezeti ingatlanok részét képező épületrészre / lakásra

nyútható be támogatási igeny.

Gazdasgái társaság tulajdonában lévő ingatlanra nem igényelhető támogatás!

Az ingatlannak rendelkeznie kell jogerőre emelkedett használatbavételi engedéllyel.

Támogatható tevékenységek:

Jelen pályázat keretében kizárólag az alábbi két különböző műszaki tartalom egyikére igényelhető támogatás:

 1. Tetőszerkezetre helyezett, saját fogyasztás kiváltását célzó  napelemes  rendszer  létesítése (max. 5kWp névleges teljesítmény), maximum 2 900 000 Ft támogatási összeg igényelhető:
  VAGY
 2. Tetőszerkezetre helyezett napelemes rendszer létesítése (max. 5kWp névleges teljesítmény), fűtési rendszer elektrifikálása hőszivattyúval, villamosenergia tároló beépítése es nyílászáró cseréje; maximum 11 300 000 Ft támogatási összeg:

Közelezően megvalósítandó (kivéve ha valamely már más forrásból már megvalósult):

 • tetőszerkezetre helyezett, a tervezett fűtési rendszer ellátását célzó napelemes rendszer telepítése, beleértve az invertert, tartószerkezetet kialakítását, illetve a rendszer beüzelemelését is (a napelempanelek – kapacításbővítés esetén a már meglévő es a jelen támogatással kiépített napelempanelek – összesített névleges beépített teljesítménye nem haladhatja meg az 5 kWp-ot);
 • napelemes rendszerhez kapcsolódó akkumulátoros tárolóegység felszerelése és üzembe helyezése, maximum 14 kW teljesítménnyel;
 • a meglévő fűtési rendszer kiválatása, új, energiahatékony legfeljebb 12 kW fűtési teljesítményű levegő-levegő, vagy levegő-víz hőszivattyú beépítésével (Infra- es fűtőpanelek kizárólag kiegészítő fűtésként támogathatók) ;
 • fűtőt es fűtetlen tereket elválasztó nyílászáró szerkezetek (ablakok, ajtók) energiamegtakarítást eredményező cseréje;
 • energetikai tanusítványok , számítások elkészítése (ez a tevékenység kötelező, de önállóan nem támogatható).

FONTOS!

Nem kötelező a nyílásszárók cseréje, amennyiben a beruházással érintett ingatlanban a pályázat benyújtásakor található ablakok es ajtók legfeljebb fele (nyílászárók felületében kifejezve, amit az energetikai tanusítvány tartalmaz) megfelel a hatályos jogszabályban foglalt követelményértékeknek.

Ha a pályázat benyújtását megelőzően a nyílászárók cseréje mar 100%-ban megvalósult, akkor jelen pályázat keretében támogatás nem igényelhető.

Távfűtéssel rendelkező ingatlanra nem igényelhető komplex program, annak fűtési korszerűsítése nem támogatott.

Kizárólag napelemes rendszer telepítése eseten távfűtéssel ellátott lakóingatlan esetén is igényelhető támogatás.

A Dél-Alföldön az alábbi beadási ütemek várhatóak:

 1. ütem: 2021.12.13. 8:00 órától
  Rendelkezésre álló keretösszeg: 13 307 191 685 Ft
 2. ütem: 2022.09.19. 8:00 órától
  Rendelkezésre álló keretösszeg: 5 322 876 674 Ft
 3. ütem: 2023.09.18. 8:00 órától
  Rendelkezésre álló keretösszeg: 5 322 876 674 Ft
 4. ütem: 2024.09.09. 8:00 órától
  Rendelkezésre álló keretösszeg: 2 661 438 337 Ft